Miért lógunk folyton a közösségi médián?!
Mi célt szolgál az ottlétünk?
Vajon a valós ok, önös érdek?! Önszántunkból tékozoljuk az időnk a virtuális térben?

És még hosszasan lehetne sorolni az eféle kérdéseket, melyek a közösségi, és egyéb média velünk való kapcsolatát próbálnák felfedni.

A minap hallgattam egy előadást, melyek fő témája a közösségi média szerepe volt. És az ott elhangzott részigazságok, és hallott igazságok révén, a lélek által kapott igazságok arra sarkalltak, hogy megosszam ezeket veletek!

Ha röviden akarok fogalmazni, akkor ahogy a közösségi médiának is, úgy minden médiának, egy közös célja van: A cél a figyelemelterelés. Hogy a figyelmünket irányítottan magán tartsa!

E cél érdekében a mesterséges intelligenciával felvértezett „világháló” folyton figyel minket, kielemez minket, aminek hatására jobban ismer minket, mint mi önmagunkat. Mindezt teszi azért, hogy olyan tartalmakkal bombázhasson minket, mellyel mind jobban, és jobban lekötheti figyelmünket, hogy ezáltal ne az igazságra, hanem a hazugságra figyeljünk. Tehát, akinek a figyelme folyton a médián van, annak a figyelme folyton a hazugságon van!

Azért nagyon veszélyes játék ez, mert itt is látszik, hogy nincs arany közép út! Csak két út van! Az igazság és a hazugság! Akinek a figyelme folyton a hazugságon van az a lelkét a hazugságnak adta! És akinek az igazságon van a figyelme, az tudja, hogy az Ő lelke az igazságé, és az igazság nem más, mint maga Krisztus, tehát a Krisztusé! Hisz Ő maga mondta, hogy én vagyok az Út, az Igazság és az Élet! Tehát, ha Ő az igazság, és mi az igazságnak adjuk át magunkat, akkor Őneki adtuk át magunkat!

Hogy a fenevad eme játéka mennyire így van, mi sem bizonyítja jobban, minthogy létezővé teszi a hazugságot, hogy elhitessenek, hogy az igazakat is elhitessék!

Eme cikket megelőző előadáson, elhangzott az is, hogy a közösségi platformokon, mi vagyunk a termékek, velünk kereskednek, ezért aztán konkurálnak, versengnek értünk ezen platformok, felületek. Úgy állítva ezt be, mintha mindenki a saját szakállára játszana. Teszi mindezt azért a fenevad, hogy elhitessen bennünket, hogy ő nem is létezik, hisz láthatjuk, önállóan cselekszenek ezen platformok, viaskodnak, harcolnak, egymással versengenek… stb.

Erre a lélek által sugallva válaszoltam a következőt, amit most ide bevágok.

Kedves fiatal előadó barátom… Hadd egészítsem ki, a közösségi médiáról szóló azon álláspontját, miszerint az egyes felületek konkurenciái egymásnak!

Hadd mondjam el: Nem konkurenciái egymásnak, hisz ugyan azt a rendszert szolgálják! Ugyan azt a széles utat kövezik, ugyan annak a széles útnak az útjelzői. Az összes közösségi média ugyan azt az urat szolgálja!

Ahogy mondtad, mindeninek ugyan az a célja!!!

Ez ugyan olyan, mintha azt mondanánk, hogy az egyes pártok konkurenciái egymásnak! Persze, de csak egymás közt!

Mint amikor 2 ugyan annak az úrnak szolgáló szolga verseng egymásközt, hogy ki kerüljön feljebb a szolgaság ranglétráján! Ez a viaskodás is csak azt az urat szolgálja, mert ezáltal ösztönzik a szolgák magukat, hogy megmutassák, ők jobban szolgálnak társuknál!

A pártok, közösségi média, más médiumok, intézmények… stb… mind így vannak! Ez így működik a fenevad, az antikrisztus rendszerében! Szóval így van ez a pártokkal is! Teljesen mindegy, hogy ki kerül hatalomra! Nekünk választani kell! ÉS csak 2 választás van! Az igazság vagy a hazugság!

Amíg én egy földi rendszertől várom a megoldást (teljesen mindegy, hogy az a parlament melyik oldalán foglal helyet) addig a hazugságtól várom a megoldást! Amíg én egy földi rendszerre építem az életem, addig homokra építem az életem!

Ezért nekünk csupán két választásunk van: Az igazság, vagy a hazugság! Létezik egy Úr, aki uraknak ura, királyoknak királya! Ő az út, az igazság és az élet! HA választhatunk, az igazság és a hazugság közt, akkor miért választjuk mégis a hazugságot?! Ha halljuk ezeket a szavakat, értjük ezeket a beszédeket, miért borulunk le mégis a fenevad előtt, és bízzuk rá magunkat Krisztus helyett?!

Visszatérve: Nem konkurenciái egymásnak sem a pártok, sem a közösségi médiák, sem a médiumok! A fenevad előtt kedves a gyűlölet. Ezért kell neki a sok párt, média, médium, platform, hogy az embereknek teret adhasson a viaskodásra, gyűlöletre, marakodásra. Ezáltal is elterelve figyelmüket az igazságról, úgy állítva be a sok választási lehetőséget, mintha köztük lenne az igazság! Pedig az igazság nem e-világból való! Így azt nem is itt kell keresni!

Kedves olvasók! Magyarországon is választások jönnek 2022-ben, aminek hatására már elkezdődött a hazugságdömping, a pártok egymásnak feszülése. Mindenkit figyelmeztetek, ez hazugság! Csak látszólag ellenségeik egymásnak. Hogy is lehetnének igazi ellenségei egymásnak, ha közös érdeket képviselnek. Mindenik párt ugyan azt az urat szolgálja, ugyan azt az urat imádja, ugyan annak az úrnak hódol. Ha őket választod, önként választottad azt, akinek ők szolgálnak! Mert Szolgák ők is! Nem urak, nem vezérek. Azért hisszük őket uraknak, mert engedtük elhitetni magunkat. Mert a figyelmünk a hazugságon volt. Mert önként átadtuk magunkat a hazugságnak!

Így az is hazugság, hogy választások jönnek! Nem jönnek választások! Azért nem, mert már választottál! Ha a rendszerek között válogatsz, már választottál! Ha még nem választottál, válassz most! Válaszd az igazságot! Mert nem biztos, hogy holnap még „szavazhatsz”

Az, hogy a közösségi média, és egyéb médiumok is a földi pártok közti választásokkal foglalkoznak, annak bizonyítéka, hogy egy urat szolgálnak.

Ezzel kapcsolatban, amikor egy ismerősömmel beszélgettem, a lélek a következő hasonlatot adta a számba:

Olyan ez, mint egy gépezet. És mint minden gépezetet, ezt is csavarok, alkatrészek tartanak össze! Egyik csavar olyan, mint a másik. Időnként elkopik egy-egy csavar, amit ki kell cserélni ahhoz, hogy a gépezet tovább működjön.

Amikor elmegyünk szavazni, választani, olyan, mint amikor a gépezetben a lejárt szavatosságú csavarokat kellene kicserélni. A csavarok egy dobozban vannak, és a gépszerelő odaszól azoknak, akik választani akarnak, hogy hé te… adj egy csavart abból a dobozból. A választó pedig, belenéz a dobozba, és kivesz egy csavart a dobozból, és oda adja a gépszerelőnek. A választó pedig a gépszerelő szempontjából teljesen semleges dolgok alapján választotta a sok csavar közül épp azt, amit kivett dobozból. Például azért, mert a fejjel felfele állt vagy mert épp az volt legfelül, vagy középen, vagy mert egyszerűen, csak az volt szimpatikusabb.
Ezt a csavart végül a gépszerelő a régi helyett beleteszi újonnan a gépezetbe, amitől az tovább működik. Addig, amíg megint le nem jár a szavatossága a behelyezett csavarnak!

Kérdem én: A gépezet szempontjából lényeges, melyik csavar van a gépezetbe?! Ha elmész szavazni, mindegy kire, akkor te a gépezet továbbéltetését szavaztad meg! És nincs párt, nincs földi rendszer, amelyik ebbe a gépezetbe akar helyet foglalni és jó lenne! Mindenik ebbe a gépezetbe akar bekerülni! Egész konkrétan ezt a gépezetet nem más tartja össze, mint a hazugság! Aki erre építi az életét, az homokra építi az életét! Építsd hát az igazságra, ami kőszikla!

Egy másik hasonlattal élve, ami szintén nem tőlem származik, mert az igazság nem én vagyok! Így semmi sem származhat tőlem, ami igaz! Viszont minden igazság a miénk lehet! Ha kérjük azt, mert akinél az van, ha tőle kérjük adatik!

Szóval egy másik hasonlattal élve: Az igazság, az, hogy eme pártok, a gépezet pártjai, együtt paráználkodnak, és amikor választunk, és a másik kerül felül, akkor ez nem más, mint amikor paráznaság közben pozíciót változtatva a másik kerül felül. És van-e különbség ami a paráznaságot illeti, a között, hogy ki van felül?!

Ezért óvva intek minden olvasót, hogy forduljon az igazság felé, és válassza az igazságot! Mert a lelkünk azé lesz, amit választottunk!

Köszönöm, hogy elolvastad!