A mi Teremtőnk különbnél-különb módon hagy üzenetet számunkra. Van akinek az üzenet egy álom. Másnál egy belső sugallat, másoknál egy érzés. Ám akadnak olyanok is, akiknek a Teremtőnk gyerekükbe kódolja az üzenetet.

Nemrég azaz március 21.-én, ünnepelte a világ, a Down szindróma világnapját.

De mi is ez a Down szindróma?! Tudományosan nem más, mint a 21. kromoszóma triszómiája. Magyarul: a 21-es kromoszóma esetében nem kromoszómapárról beszélhetünk, azaz nem 2 kromoszómáról, hanem 3-ról. Azaz ez kromoszóma triplázódik. Ezért van március, azaz 3. hó 21.-én a világnapja, mert a dátumban a 21.3 írja le, hogy a 21-es kromoszómából 3 van.

Amikor egy ilyen gyerek érkezik a családba, a családok le vannak sújtva. Össze vannak törve, és sok szülő zavarodottságában, vagy otthagyja, vagy ideje korán megöli saját magzatát, amit a Teremtőtől kapott ajándékba!

Ehhez az orvos tudomány is nagyban hozzájárul, hiszen amikor kiderül, hogy egy anyukánál a magzat down szindromás, az orvosok zöme mindent megtesz annak érdekében, hogy az anyuka ne tartsa meg ezt a magzatot. Ha minden rendben megy a magzat kihordásával, akkor is szabaduljon meg tőle. Mintha tudná, érezné, hogy az a magzat mást képvisel, mint a tudomány, így mihamarabb írmagostól meg kell szabadulni tőle.

Azoknál az anyukáknál pedig akik esetében a JóIsten nem engedte meg, hogy az ORV-osok felfedezzék, hogy más gyerek fog érkezni, mint amit várnak, utólag tesznek meg mindent annak érdekében, hogy az anyuka ott hagyja gyermekét, és néléküle térjen haza a kór-házból.

Minden gyerek Isten ajándéka, hisz az élet Isten ajándéka! És a gyermekben az Isten elképzelése ölt testet, akiben minden megvan abból, amit a Teremtőnk oda, abba a családba képzelt.

Ehhez képest amikor megszületik egy ilyen gyerek, az orvosok nem Isten tökéletességéről beszélnek, hanem arról, hogy a gyermek tele lesz fogyatékossággal. Hogy mindenben kevesebb lesz, hogy mindenben kisebb lesz társainál, és nem fog tudni beilleszkedni a mai társadalomba.

Nézzünk egy kicsit magunkba és kérjük a Teremtőnk, és az Ő fiát Krisztust, hogy igérete szerint az Ő szent lelke által megértést kaphassunk hogy valójában mi is történik e kapcsán a világban, és hogy megérthessük az igazságot, és lássuk meg a valóságot!

Ma a földi rendszereket, a mai társadalmat nem Isten, nem Krisztus, hanem az e-világ ura, a fenevad, az antikrisztus hozta létre. Ezért bennük nem Isten szellemisége, törvényei, hanem az antikrisztus szellemisége és törvényei uralkodnak. Így ami benne van, az mind ezeket az Istennel szembemenő törvényeket követik. Ezért az orvos tudomány is ezeket fogadja el és ezeket követi. Ezért harcol Isten ajándékai ellen, mert nem bírja őket befogadni! Miért is?! Mert ezen gyermekeket nem tudja a saját maga képmására formálni!

Mert mi történik ma?!

Az antikrisztus, a fenevad a saját maga képmására formálja az embert! Így válik az ember fenevaddá. Azáltal, hogy formálódik! Hogy a tekintete rossz „formáción” in-formáción van! ÉSezzel a rossz információval csak rosszat lehet cselekedni! Ezzel az információval meg lehet ölni a magzatot, mert ez az információ nem az életet, hanem a halált szolgálja! Hogy lehetne ez akkor Istentől való! Attól, akitől az élet való! Akitől az élet való, attól az élet való és nem a halál! És onnan is tudhatjuk, hogy Istentől csak az élet való, hogy az Ő fiát küldte, hogy legyőzze azt!

És most rátérnék a lényegre! Arra, hogy mi valójában a Down szindróma! ÉS egy kedves barátomat idézném itt mindjárt a legelején, aki azt mondta nekem: „Nem down szindróma ez, hanem Up szindróma!”

Eddig azt olvashattuk ebben a cikkben, hogy az orv-os tudomány szerint csupa fogyatékosság, ami ezzel az állapottal jár! Viszont Isten nem kevesebbel adta ezt a gyermeket! Hanem többel, hisz ebben a gyermekben nem kevesebb, hanem egy kromoszómával több van!

És mi van egy ilyen kromoszómában?! Hát információ! Üzenet, egy plusz üzenet, amit a teremtő kódolt bele pluszba abba a csöpp kis gyermekbe! Így kapjuk ajándékba a Down szindrómás gyereket ajándékba. Azaz így lesz a Down szindrómából Up szindróma!

És mit csinálunk mi szülők ezzel az üzenettel?

Az Úr Isten színe előtt dobjuk el, és tépjük szét! Visszadobva neki nagyképűen, hogy erre nekünk nincs szükségünk, holott ebben a kis élő csomagban, ebben az üzenetben, a mi megváltásunkhoz szükséges üzenet van! A mi megváltásunkhoz szükséges tükör, melybe belenézve megláthatjuk, majd megvallhatjuk az igazságot! És ahogy ezt megtettük, rögtön, spontán újjászületünk, hisz ezáltal az igazság költözhetne belénk a hazugság helyett!

Mert az hazugság, és a kígyó ármánykodása az élet ellen, hogy ezt a gyermeket meg kell ölni! Hogy mielőbb meg kell szabadulni tőle! Aki ezt elhitte, és meg is tette, abba megfogant és életre, azaz halálra kelt a hazugság!

És azok a szülők, akik meg tartják ezt az üzenetet, ezt az élő gyermeket, mit tesznek, mit teszünk?! Mert ebben vagyunk mi is! Ezt az Isteni üzenetet nem fogadjuk el úgy, ahogy az Isten adta, hanem minden erőnkkel át akarjuk írni, át akarjuk fogalmazni. Minden erőnkkel a fenevad képmására akarjuk formálni! Hogy illeszkedjen a többi ember közé, a többi gyerek közé, amelyeken sikeresen végbe ment a deformáció! Mert nem jó nekünk úgy, ahogy a Teremtőnk adta! Nem jó az az üzenet, amit általuk a Teremtőnk kínál számunkra, hanem mi azt a saját hamis igényeink és hamisan alkotott kép szerintivé akarjuk tenni! Ellent mondva ezzel Istennek, az Ő akaratának és az Ő tervének!

Hiszünk inkább a fenevadnak, az ő nagyokat mondó szájának, a tudománynak, az orvosoknak, elhisszük, hogy amit az Isten adott az nem jó, azt meg kell semmisíteni, s ha nem, akkor át kell írni, át kell fogalmazni!

Kedves szülők, anyukák, apukák, nagyszülők, testvérek, nagynénik és nagybácsik: Akik egy gyermek által üzenetet kaptak: Ne dobjátok el ezt az üzenetet, mert a kulcs érkezik általuk a családba. Az üzenet megértéséhez semmi mást nem kell tenni, mint a Teremtőhöz és az Ő fiához a Úr Jézus Krisztushoz fordulni, a kígyó hazugságai helyett! Fogadni és megélni az Ő üzenetét!