Egy újabb hír röppent fel, mely mellett magam sem mehetek el, olyan sokan foglalkoznak vele. „Elon Musk megvásárolta a twittert” címmel.

Önmagában ezzel semmi baj nincs! A baj az ámításban van, és ahogy ezt felismerhettem, rögtön késztetést éreztem arra, hogy figyelmeztessem embertársaim, amíg nem késő, amíg esetleg van fűl, aki meghallhatja.

Ez a jelenség is azt bizonyítja, hogy bőven benne vagyunk a „Jelenések könyve” történéseiben.


De mi is ez a jelenség?! És miért kell vele óvatosnak lennünk?


Nem mehettem el a mellett a tény mellett, hogy az emberiség most már nemcsak antikrisztusokoat, hanem krisztusokat is avat!

Ahogy megtörtént a szóban forgó adásvétel, a sajtó és mindenféle média felrobbant Elon Musk „jó cselekedeteitől”. Miszerint a Twittert az emberiség szolgálatában állítja, és megszünteti a balliberális cenzúrát.

Nem mondok újat azzal, hogy első intézkedéseiként kirúgta a felület fő cenzorait és visszaállította sok már letiltott emberke profilját. Így például Donald Trump volt amerikai elnök twitter oldalát is.

Ezen hírek és híresztelések hallatán azt tapasztalhattam, hogy újra felébredt a csordaszellem, és az emberek lerohanták Elon újonnan szerzett közösségi felületét. És tömegesen kezdtek el az emberek visszatérni, vagy áttérni erre a közösségi felületre, mondván, és mutogatván, hogy ott van az igazság.

Ezt a jelenséget tovább súlyosbítja, hogy celebek, vloggerek, politikusok és más vezető szerepet betöltők, hirdetik Elon Musk cselekedeteit, és követésére buzdítják embertársaikat.

Amikor ezeket a híreket hallom, és látom az emberiséget, ahogy rohan a vesztében, minduntalan eszembe juttatja a lélek, ahogy ezekre, és ezekre történésekre figyelmeztet minket Máté evangéliumának 24. részében:

Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek.

Máté 24, 23-25

A Krisztus nem más, mint a megváltó, tehát mindenki, aki a megváltás nevében jő, az Krisztust játszik! Most az emberiség kiáltotta ki Muskot megváltónak, és hirdetik is, és hozzá hívják társaikat, De megmondatott, hogy el ne hitessenek benneteket!


És mi a bizonyíték arra, hogy Musk nem a megváltó?!


Hát többek közt az, hogy Musk nem mást csinált, mint rendszert váltott egy közösségi felületen, amit pénzen váltott meg magának! A mi Urunk Jézus Krisztus nem váltott le egyetlen rendszert sem! Nem azért jött, hogy egy földi rendszert lecseréljen egy másikra! Hanem azért, hogy a földi rendszerek helyett, megmutassa az égi rendszert! Hogy a tekintetünket afelé fordítsa, aki az életet adja!

Musk nem ad nekünk életet! Egy újabb virtuális életet ad, ami egy újabb hazugság.

És itt megragadnám az alkalmat arra, hogy felhívjam a figyelmét mindenkinek, hogy ez sokkal veszélyesebb, mint az előző twitter, az előző rendszer.

Miért, és hogyan?!

Úgy, hogy sokkal alattomosabb! Úgy, ahogyan a vakcina is veszélyesebb, mint maga a vírus! Egyszerűen csak azért, mert míg a vírus nem hazudja magáról azt, hogy ő a megváltó, hogy ő gyógyít, addig a vakcina, ugyan azzal az információval (merthogy állítólag a vakcina gyengített vírus, vagyis ugyan az a infó van benne) azt hazudja, hogy ő az életet szolgálja!

Na így lesz nagyobb hazugság Elon Musk Twittere is az előző twitternél! Mert míg az előzőről tudtuk, ahogyan a facebook-ról is és a google-ról is tudjuk, hogy mi leszünk a termék, ha benne szeretnénk, élni, addig elhisszük, mert elhitetnek, hogy Musk közösségi felületén, mi nem leszünk termék!

És itt újra, meg újra el kell mondanom, hogy nincs két út. Krisztus azt tanította, hogy az élet az, amikor bennem az Atya él és én Őbenne! Nos… ha én a Twitterben élek, vagy a facebookban, vagy a Youtube-ban vagy egyszerűen csak a médiában, a közösségi felületekben, avagy a mesterséges felhőben, akkor nem élhete az Atyában!

Nincs olyan, hogy egyik közösségi felület az életet, míg a másik a halált szolgálja! Mindenik a kárhozatba visz, mert nem lehet egyszerre 2 urat szolgálni! És a végére a fenti igerészt, egy ezt megelőző igerészre szeretném felhívni a figyelmet, mely mélyen érzékelteti, hogy biza, ez ma történik, így a fenti, az ezt követő is!


És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.

Máté 24, 4-8

És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket

továbbszerkesztve – 2022. 11. 08

Ma hajnalban egy nagyon erős gondolat jött még ehhez a témához, amit megosztanék veletek.

Egy kérdéssel kezdeném, amit ki is fejtenék.


Mit tesz a fenevad, mit tesz az antikrisztus? Hogynan próbálja felépíteni saját rendszerét?!


Az antikrisztus teljes mértékben megpróbálja másolni az Isteni rendszert. Ezért a teremtett rendszernek álcázza magát.

Jelen esetben azzal, hogy úgy tesz, azt kínálja, amit, s ahogy az Krisztus által kijelentetett.

Krisztusban kijelentett, hogy csupán 2 út van!

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

Máté 7, 13-14

Ezért a fenevad is 2 utat kínál számunkra! Jobb oldal, meg baloldal! (Republikánus, demokrata) Ám tudni kell, hogy akárhány utat is kínál, az mind a széles úton van!

Ami a twitterrel történt, az nem más, mint az, hogy a fenevad, még több embert tartson a széles úton. Hiszen sokan menekültek a twittertől és a facebooktól, mert ezen közösségi platformok nyíltan a baloldalhoz húztak, nyíltan a balliberális eszmevilágot szolgálták ki.

És mindig, amikor reakcióba lépünk egy pólussal, reakciónkkal megteremtjük az ellenpólust is. Ezért aztán ne feledjük, hogy az ellenpólust, a reakciót kiváltó pólus szülte, váltotta ki! Nem más az! Nem más, ám végtelenül megtévesztő. Ezért int óvatosságra Krisztus minket!

Így, mivel csak egy pólus volt a közösségi médiákban, törvényszerű volt, megszülessen az ellenpólus is. És ezen a ponton vegye észre mindenki, hogy miért is születhetett meg az ellenpólus?! Mert megszületett az igény rá! Egy hazug igény, egy újabb alternatíva széles úton, a második út! Hisz Krisztus is megmondta, hogy 2 út van!

És a fenevad lépett és tálcán kínálta az ellenpólusú oldalt, az eddigi demokrata oldal mellett, a republikánus verziót. És ezzel minden Keresztény-Demokratát tőrbe csalva, akik most hirdetik az új „messiást” és rohannak bele a szakadékba, az újabb rabságba!

Hogy mennyire igaz ez, ezt a vezetőink igazolják leginkább. Hisz most minden ellenpólusú vezető, élükön Orbán Viktorral, sietve hozták létre twitter fiókjukat, magukkal vonzva követőiket! Egy újabb mélyálomba ringatva őket, amiből aki most nem ébred fel, lehet, hogy már többet nem lesz lehetősége.