Magyarország választások előtt áll. Ahogy valójában az egész világ az előtt áll. Ám ezt a választást leplezik egy látszat választással, egy állválasztással. Hogy eltereljék a figyelmünk a valódi választásról!

Így aztán felsorakoztatnak elénk egy csomó látszat lehetőséget, hogy elhiggyük van választásunk! Pedig azok számára, akik ezt elhiszik, nincs!

Így az egyik párt vezetője is egy hangzatos alternatívával kampányol. Azzal, hogy „Harc a világ urai ellen”

A youtube, már megint napok óta ezt a lehetőséget akarja lenyomni a torkomon, mert valahonnan megsejtette, hogy a főáramú lehetőségek nem érdekelnek! Így egy alternatív lehetőség felé szeretné terelni a figyelmem, remélve, hogy ezzel az álnoksággal hátha a rendszerbe tud tartani!

Hogyan tarthat ez az alternatíva mégis a rendszerben, hisz épp a rendszer ellen harcol, a világ urai ellen harcol. Az ellen a rendszer ellen, amelyikbe én nem akarok részt venni!

Hát pont azzal, hogy harcol! Azzal, hogy kijelentésével, miszerint ő a világ urai ellen harcol, elfogadja, hogy akik ellen harcol, azok a világ urai! Azaz az ő világának is az urai! Vagyis, hogy ő is annak a világnak a része, amely világban ezek az emberek uralkodnak!

És ha én nem az igazságot keresném, azaz nem jó helyen keresném, akkor kapnék ezen a lehetőségen, és elkezdeném követni. Ezzel együtt elfogadni, uramnak, azokat, akik ennek a földi rendszernek az urai! Ezzel testvériséget vállalva azokkal, akik szintén ezt az eszmét követnék! El kezdenék részt venni ezekben, és azzá válnék, ami az olyan rendszereket szülte, amitől épp meg akarunk szabadulni!

Na így vezetnek vissza az alternatív megoldások oda, ahonnan elindultuk. Így kerülünk cseberből vederbe! Ezért nem megoldás egyetlen alternatív megoldás sem, ami ebben az elbukott rendszerben akar megoldást nyújtani!

Tehát, aki harcol a világ urai ellen, az elismeri, hogy ők a világ urai, tehát az elbukott világot ismeri el „otthonának” elismerve, hogy ennek a világnak, ennek a rendszernek része!

És most ismétlem önmagam: Ahogy a vírusra nem megoldás a vakcina, mert a hazugságot nem lehet, egy még nagyobb hazugsággal megszüntetni. Úgy a rendszeren belüli választások sem nyújthatnak megoldást az előzőre! Hisz mindkettő hazugságra épül, vagyis a képlet erre is igaz, hazugságot nem lehet, hazugsággal megszüntetni!

A valódi választás az, és ezen választás előtt áll most a teljes emberiség egyen egyenként, hogy hazugságot vagy az igazságot választjuk!

[kiegészítés…]

Tehát, ha harcolok a világ ura ellen, akkor elismerem őt úrnak, elismerem a rendszert, és elismerem, hogy benne vagyok! Ha én része vagyok egy rendszernek, ha szolgálok egy rendszert, aminek urai vannak, akkor én szolgája vagyok az én uraimnak!

És most jön egy kérdés!

Harcolhat-e a szolga az ő ura ellen?! Le tudja-e váltani a szolga az ő urát?!

Szűkítsük le egy érthető képpel, hogy mindenki számára világos és nyilvánvaló legyen: Van egy hatalmas úr, egy földbirtokos, és annak szolgái, akik neki szolgálnak, az ő földjeit művelik! Le tudja-e cserélni a szolga az ő gazdáját, az ő urát?!

Megkérdezem másképp?! Mi képen tudhatná a szolga lecserélni az ő urát?! Talán tüntetéssel?! Lázadással?! Harccal?!

A fenti történetben: Szerinted mi vár arra a szolgára, aki az ő ura ellen fordul és lázad ellene, és az ura birtokára más urat akarna ültetni?! Milyen eszköz van a szolga kezében arra, hogy átírassa az ura birtokát valaki másra?! A semmin kívül! Semmi!

Na ezért nincs semmi értelme harcolni a szolgának az ura ellen, vagyis ezért nem érdemes tüntetni a rendszer, a világ ellen úgy, hogy mi ennek a rendszernek a szolgái vagyunk. Ezáltal a rendszer urai, ami uraink, akiknek mi szolgálunk!

Egy érthető példát is mondok: Ma majdnem mindenki a facebook szolgálatában áll! Van-e kezünkben valamiféle eszköz arra, hogy a facebook tulajdonosát lecseréljük?! Tüntethetünk, lázadozhatunk ellene, de semmit el nem érhetünk vele!

A szolgának egy lehetősége van! Mégpedig az, hogy más urat választ magának! Azt, aki a királyok királya, az uraknak ura, aki maga az igazság, aki a FiuIsten, azaz maga Krisztus!

Ma a világ ez elé a választás elé van állítva. Hogy válasszon ki mellett dönt! Az igazság, vagy a hazugság mellett! És ezt önmagadért tedd meg!