Az, hogy mi emberek a Lelkünk ismertének hiányában, és Istentől való elszakadásunknak következtében, embereket, azaz egymást kezdtük el követni. És mivel sosem sikerül tökéletesen lemásolnunk egymást, a minket másolók, a mi tökéletlenségünket másolják le tökéletlenül. Tehát általuk a már amúgy is tökéletlen lesz még tökéletlenebb. Így süllyedve és sodorva magunkkal az emberiséget egyre mélyebbre, a kárhozat felé vezető úton. Ebből kiutat, csak és kizárólag Isten ismerete jelentene, ahol az Isteni tökéletességre figyelve, azt, és nem az egyre csak romlandót, az egyre csak tökéletlenebbet másolnánk! Így generációról – generációra, nem tökéletlenebbek, hanem egyre csak tökéletesebbek lehetnénk, mígnem elnyernénk az Istennek országát!