Abból, hogy ami felett a sátán uralkodik, az nincs!!! Krisztus, az aki a valami, a létezés megtestesítője! Ő uralkodik a létezés felett! Krisztus azt mondta, hogy Vagyok, aki vagyok! Tehát Ő a van! És ami van, az létezik! Krisztus tehát a létezés, míg az antikrisztus, a nemlétezés felett uralkodik! És ami létezik, az igaz, ami pedig nem létezik, az hazug. Ebből az egyszerű törvényből kifolyólag uralkodik Krisztus az igazság, míg az antikrisztus, a hazugság felett!

Még a pénz is erről tanúskodik, ami felett a fenevad uralkodik, hiszen ma már az az érték, amit a pénznek képviselnie kéne, nem létezik! Vagyis a pénz az egyik legnagyobb hazugság, amiért az emberek ölni is tudnának!

És mivel az emberek nagy része úgy hal meg, hogy egész életében a semmit hajszolta, elkárhozik. Aki pedig megláthatta, hogy eddigi életét arra áldozta, ami nincs, és megkapja lélek által Krisztus igazságát, ami által létet, kap, vagyis újjá születik, az üdvözül!