Mert az élővel volt elfoglalva a halott helyett! A régi ember állatot tartott, földet művelt, vagyis az ideje nagy részét az élőnek szentelte. Míg mi okos városi emberek, az időnk szinte teljes egészét az internetnek, a tudományoknak, a tárgyaknak, egyszóval a halott dolgoknak szenteljük.

Nem csoda hát, ha egyre több köztünk a súlyosan beteg, az elmeháborodott, torz gondolkodású. Mert ha az elő a halottnak szenteli az életét, ő benne is egyre több lesz a holt, és egyre kevesebb az élő! És amikor már a halott dolgok fölényben lesznek bennünk az élőhöz képest, fölénybe kerül a betegség is.