Megdöbbentő a cím, tudom. Számomra is az, mivel a tegnap még egy beszédtéma tárgyát képezte, amit barátaimmal folytathattam. Mára viszont valósággá vált.

A tegnap 2 kedves barátommal arról beszélgethettünk, hogy, az az út, amelyen ma járunk, amelyen ma tartunk, merre visz, és rajta hol köthetünk ki, ha sürgősen nem térünk le róla.

Hiszen egyre kevesebb a leágazás. Ha a széles utat egy autópályához hasonlítjuk, akkor azt kell tudomásul vennünk, hogy azon a pályán, amin az emberiség tart, egyre kevesebb a kijárat. És már nem sok van addig, hogy elszaladjunk az utolsó kijárat mellett is. És aki azon a bizonyos utolsó kijáraton nem tért rá a keskeny útra, a széles úton fog rekedni, s már nem lesz lehetősége kiszállni. Már nem lesz több kijárat. Ezen ponton már nem lehet megfordulni, mert, akik hátulról jönnek nagy sebességgel, eltaposnak. Mindannyian tudjuk azt, hogy egy autópályán, még megállni sem lehet, sőt, még hirtelen fékezni sem anélkül, hogy balesetet ne szenvedhetnénk. És legfőbb képen , megfordulni, azaz megtérni nem!

Egy autópályát, csak a kijáratokon keresztül lehet elhagyni. És csak ezen a keskeny úton lehetséges megfordulni, azaz megtérni.

És ahol jelenleg tartunk a pályán, az az a pont, ahol nagy eséllyel elrobogunk az utolsó kijárat mellett is, ahonnan már nincs visszaút, ahonnan már nincs visszafordulás. Ahol már nincs más lehetőség, minthogy együtt robogni tovább a széles úton, egyenesen a kárhozat felé.

A tegnap, beszélgetés közben, megint felhozta a lélek a mesterséges intelligenciát, és annak szerepét az emberiség életében. És ebben a beszélgetésben elmondhattam, hogy hogyan fog ezen technológia által, még jobban ellélektelenedni az emberiség.

Mára már nem titok, hogy ez a technológia át fogja venni sok szakma szerepét, és több állás fog megszűnni mint gondolnánk. És a beszélgetésben elmondtam, amiről már egy csoport embernek is bizonyságot tehettem, ami mára senki ember fiának nem kérdés, hogy már eddig is az elszemélytelenedés, az elérzéktelenedés volt a célja, minden multinacionális cég politikájának. Hiszen az a munkaerő tudta a legjobban képviselni a céget, aki a munkaterületén a legérzelemmentesebben tudott döntéseket hozni. Ezért azok az emberek, akik karrierjükkel sokra vitték, azért tehették, mert nekik sikerült félre tenniük a lelkiismeretüket, a lélek ismeretüket.

Ám az ember nem tudta magát érzelemmentesíteni. Viszont a lelkét megölte, ezáltal ami kiveszett belőle, az az emberség, az együttérzés, és a legfontosabb, a szeretet. Maradt helyette a gyűlölet, a gyalázat és az ármány. Ami mára addigra fajult, hogy az emberek egymást ölik a pozíciókért, hogy az elszemélytelenedés ranglétráján, minél magasabbra hághassanak. Ezért ma már a multik meetingje is, ahogy többek közt egy parlamenti vita nagy része is, a személyeskedéssel, az egymást bemártásával, az egymás ellen felhozott érvekkel telik. Ami már nem haszon egy multi számára, hiszen, amíg a munkaerő egymással viaskodik, produktum nélkül marad a vállalkozás. És minél több időt töltenek az alkalmazottak az ellenségeskedéssel, annál kevesebb időt töltenek a cég előrejutásával.

Ezért aztán, minden olyan helyen, ahol ez akadály, a mesterséges intelligencia fog még inkább képbe jönni. Mert abba nemhogy szeretet nincs, hanem annyira érzelemmentes, hogy gyűlölet sincs. Így nem keveredik konfliktusban.

Ilyen szakma lesz az igazságszolgáltatás, a Humán erőforrás (HR), a könyvelés, adminisztrációs munkahelyek, portások, könyvtárosok, média szolgáltatások, a marketing, és szinte vég nélkül sorolhatnánk az ide tartozó foglalkozásokat. Ahogy egy ma reggeli beszélgetésben mondhatta egy kedves ismerősöm is: „Csak a legteteje, és a legalja marad meg”. És hozzáteszem, azt, hogy egyelőre, mert, ha ezen az úton maradunk, a legalja is eltűnik, csak a legteteje marad meg. (De eddig nem valószínű. hogy eljutunk)

Szóval a tegnapi beszélgetésben amikor erről beszélgettünk, egyszer csak azt mondhattam, hogy sajnos, ha ezen az úton maradunk, annyira át fogja venni a szerepet a mesterséges intelligencia minden felett, hogy még a papra sem lesz szükség, mert a templomban is a mesterséges intelligencia fogja hirdetni az igét!

Tudom ez nagyon elrugaszkodott dolonak hangzik, és a egészen a tegnapi napig, a számomra is ennyire elrugaszkodottnak tűnt. Ám nem hallgattam, mert nekünk nem az a dolgunk, hogy eldöntsük elmével, hogy mi elrugaszkodott, vagy mi nem, hanem, hogy a lélek hangját tolmácsoljuk úgy, ahogy azt kaptuk. Az elme okumálást félretéve.

Miért fog ez bekövetkezni?! Pont azért, amiért például a marketing, a reklámipar, és a média szerepét is átveszi. És ez nem más, mint az, hogy a mesterséges intelligencia, nemcsak egy ember véleményét, nemcsak egy ember elképzelését ismeri, hanem mindenkiét! Így majd azt fogja tudni mondani, azt fogja tudni kínálni, amire a legnagyobb a kereslet, amire az emberek a leginkább vágynak. Így aztán prédikálni is az MI fog tudni a legjobban, hisz ez a technológia az, ami az összes „híve” vágyát ismerve, egységesen fogja megszólítani a gyülekezetet.

És az a sajnos, hogy amíg ez, a beszélgetésben csupán egy rossz ómennek tűnhetett, addig már akkor igaz volt, amikor ezt mondhattuk. Ugyanis, ma reggel, amikor egy ismerősömmel beszélgettem a trolin, és szóba jött ez a téma, rákérdett: „Nem olvastad a cikket?! Nagy port kavart. A dömösi lelkész a vasárnapi prédikációját a mesterséges intelligenciával íratta meg” A cikk, többek közt a qubit tudományos szakportálon látott napvilágot.

Tehát joggal merül-e fel bennem a kérdés az autópályával kapcsolatos hasonlatomban, hogy „vajon nem mentünk-e el az utolsó kijárat mellett is?! ” és vajon nem jogos-e a kérdés, hogy vajon van-e még esély?! Amikor azt tapasztalhatom, hogy a templomban nem a lélek hanga szól egy lelkész által, hanem a lélektelenség marketingje.

Vajon, amikor egy istentiszteleten, nyíltan a fenevad imádata és tisztelete zajlik: Krisztus, vagy antikrisztus tisztelet zajlik? Mert, aki az antilelket tiszteli, és aki a lélek helyett, az antilélekhez fordul, az nem az életet, hanem a halált, vagyis a kárhozatot választja, és azt tiszteli! Eképpen az ilyen templomokban nem Istentisztelet, hanem kőkemény sátánizmus zajlik, ahol az emberek lelkének végkiárusítása zajlik!

És ez a beszélgetés, melynek margójára ez a cikk íródott, mekkora bizonysága annak, hogy ha valakik, az igazságból akarnak táplálkozni, és Isten kegyelméből abból is táplálkozhatnak, csak igazat szólhatnak. Ellentétben azokkal, akik a híradóból, a médiából, a fenevad lelkületéből táplálkoznak. Mert habár ez általam hangzott el, a szerzője nem én, nem az AI, és nem is egy emberi számítás, hanem maga az élő Isten, lélek által. Ha én az elmére figyelek, és nem a lélek hangjára, ezek a mondatok miszerint a Lelkipásztor munkája, szerepe is megszűnik az openAI által, nem hagyhatták volna el a számat. Mert az elme nem engedte volna. Mert az, ami az elmémet edzte, épp az ilyen szavak ellen edzte. Ám lélek által, az elmére nem, csakis a lélek hangjára hallgatva, elmondhattam ezt. És mekkora bizonyság és mekkora kegyelem, hogy amit lélek által mondhatunk, az nem üres szavak. És lám, amikor mondhattam, már be volt következve, úgy, hogy én nem tudtam róla! De lélek tudta, mert a lélek kapcsolatban van élő Istennel!

Tehát legyen ez tanúbizonyság arra, hogy működik lélek által az Istennel, és a Krisztussal való élő kapcsolat. És amit lélek által mondhatunk, az be fog következni.

Powered by RedCircle


A beszélgetés, melynek margójára ez a cikk, és a fenti hanganyag készült: