Néhány érdekes dolgot érthettem meg, és láthattam meg azzal kapcsolatban, hogy miért jön az embereknek az, hogy ne olvassák a bibliát. Miért nem tudjuk olvasni, vagy akik olvassák, miért teszik azt?!

Sokunknak volt olyan időszaka az életében, amikor feltett szándékunk volt az, hogy elolvassuk a bibliát, ám nem ment. Nekifogtunk, és le kellett tegyük, mert annyira unalmas volt. Másoknak meg annyira abszurd. Másoknak meg érthetetlen, és voltak olyanok is, akik fordítva értették, mint ahogy azt a Teremtőnk üzenni kívánta.

Ki és miért érti, értelmezi úgy a bibliát, ahogy?!

Vegyük elsőként a címben is szereplő típust, aki akarja olvasni a bibliát, de nem tudja, nem jön. Ha kezébe veszi is, mert úgy érzi, hogy azt olvasnia kell, le kell tegye.

Miért, hogyan lehetséges ez?

Úgy lehetséges, hogy az ilyen emberben a szándék meg van a megtérésre, és meg is szólalt a lelkiismerete, és a lelken keresztül eljutott a tudatáig. Érzi, hogy mit kellene tennie. Ám annyira teli van a feje világi dolgokkal, e-világi gondokkal, hogy ezen terhek alatt nem értelmezheti helyesen a bibliát. Mert az a szellemiség, amiben még valamelyest benne van, más értelemmel tölti meg az igét!

És mivel felébredt benne a lélek, a lelkiismeret, a lélek az, ami nem engedi, hogy bibliát olvasson, mert így olvasva csak a kárára lenne, hisz az a szó, két élű éles kard, amit önmagunk ellen is fordulhat, ha „hamis” lélek által olvassuk.

És boldog lehet az, akinek nem jön, hogy olvassa a bibliát, mert neki megadatott, hogy a keskeny útra léphessen. Mert az Ő szava, a mindennapi kenyér. Az Evangélium, Krisztus teste és vére, mert Krisztus nem más, mint az „Út, az Igazság és az Élet” vagyis Ő nem a test! Ő az igazság az Ő Atyja, ami a Teremtőnk szava, igazsága, az ige alkotta! Krisztus soha nem a fizikai testről beszélt. És nézzük meg, hogy arról, aki más szellemiségben fogyasztja ezt a Kenyeret, hogy ír a szentírás?!

Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el.De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.

Korinthus. I. 11, 27-32

„Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, …” Tehát, ha én úgy olvasom a bibliát, hogy meg sem próbáltam megszabadulni az e-világ szellemiségétől, nem vagyok méltó rá, hogy táplálkozzam azzal a táplálékkal, ami Krisztus teste, vagyis az ige! És félre fogom érteni, ezáltal kárhozatot ettem, és ittam, mert a beszennyezett szellemiséggel félreértelmezett biblia, a kárhozatba vezet, és a kárhozatba taszít!

Tehát te, akinek nem jön, hogy olvasd a bibliát, szerencsés helyzetbe vagy és kezdj el fohászkodni Istenhez és Krisztushoz, és adj hálát, hogy lélek által nem engedte, hogy ítéletet egyél is igyál önmagadnak!

Vagyis ahhoz, hogy bibliát olvassunk, teljes mértékben üresnek kell lennünk, mert a bibliát nem lehet e-világi, azaz antikrisztusi szellemiséggel átitatva olvasni és értelmezni, mert ezáltal ítéletet eszünk és iszunk önmagunknak! Tehát a biblia, Krisztus szava ha úgy tetszik megöl, mert az 2 élű éles kard! Annak, aki az Ő szellemiségével, az ő lelkével átitatva használja, hadakozhat az ellenséggel vele, és legyőzi azt! Míg az, aki hamis szellemiséggel megtelve használja, maga ellen használja!

És vannak azok az emberek, akik az e-világ szellemiségével átitatva, úgy olvashatják a bibliát, hogy nem kapnak lélek által figyelmeztetést! Nem tőr rájuk az unalom, azaz az érzés, hogy most nincs kedvem bibliát olvasni. Nekik az az üzenet, hogy nagy bajban vannak, hisz úgy elaltatták a lelküket, hogy az mély álmában nem képes ilyen érzéseket kelteni az emberben.

Lukács Evangéliumában így szól Krisztus a végidőkről:

De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak.

Lukács 21, 34-35

Tehát az ilyen ember szíve telve van az élet gondjaival, és telhetetlen, hisz mindenből több kell jobb kell, nincs megállás! Az ilyen ember, aki dobzódásnak adta a szívét (dobzódásnak vagyis a telhetetlenségnek), nincs ahogy megértse a bibliát, nincs ahogy. ÉS milyen szépen fogalmaz, vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. Mitől nehezedik meg?! Hát a telhetetlenségtől, a dobzódástól, vagy tobzódástól. Telhetetlenségünkben úgy tele van már, hogy megnehezedett, mint a zsák, amibe ha sokat pakolnak, megnehezedik, és ha nem hagyjuk abba a belepakolást, egy idő után nem bírjuk már, úgy megnehezedik! Így nehezedik meg a mi szívünk is! Ezzel csak egy a baj: Az ilyen szívbe nem fér már igazság! És igazság nélkül, nem kaphatunk figyelmeztetést így ítéletet eszünk és iszunk magunknak! „Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának” Még az ige is így írja, ítéletet eszünk és iszunk magunknak! Tehát a kárhozatárt nem Isten, nem valaki más, hanem mi magunk vagyunk a felelősek, mert mi magunknak ettünk, és ittunk ítéletet!

Az ilyen ember a vallásos ember, aki rossz forrásból szerzi be a táplálékot, hisz nem Krisztusára, hanem földi helytartóira figyel. Ők vannak a legnagyobb bajban, ők vannak a legnagyobb veszélyben. Ez az az ember típus, akiről Krisztus így nyilatkozott:

Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.

Jel 3, 15-16

Aki pedig teljesen fordítva érti a bibliát, az tudhatja magáról, hogy Isten szellemiségével, egy teljesen ellentétes szellemiség az, ami uralja őt.