Minden ember tűz ki célokat maga elé, amelyeket minden áron meg akar valósítani, s melyek szinte 100%-ban, az EGO kívánságai, és nem a léleké! A célok egy részének elérését, a „még azért is megmutatom, hogy meg tudom csinálni” motor hajtja. Vannak olyanok is, amelyeket testi vágy, a testi kényelem motra hajt. Szép számmal akadnak olyanok is melyeket azért akarunk elérni, hogy nehogy lemaradjunk embertársainktól, hisz, ha neki is van, akkor én is el kell érjem hogy legyen. Akadnak olyanok is, amit csak azért akarunk és szerzünk meg, hogy nagyobb, szebb , drágább, márkásabb legyen, mint embertársunké. Van, amit puszta hatalom vágyból, és van olyan is, amit magunk sem tudunk, hogy miért, egyszerűen csak kell. Kell mert láttuk a TV-ben, vagy mert a mozivásznak világát szeretnénk magunknak. És azt hiszem, hogy végeláthatatlan sorban sorolhatnánk azokat a szempontokat, amelyek a mindennapjaink céljainak hajtó motorja!


El gondolkodtál már azon, hogy amikor valami nem sikerül, valójában miért nem sikerül?! El gondolkodtál már azon, hogy valójában kinek az akaratát teljesíted?! Az általad kitűzött célok, és azok elérése kit szolgál valójában?! El gondolkodtál ezen?!


Ha nem, akkor most megteheted! Meg is állhatsz a cikk olvasásában. És jól teszed, ha ma magát a Teremtőt kérded meg efelől, és ha szíved szándéka tiszta, tiszta és világos választ fogsz kapni rá. És nem lesz szükséged erre a cikkre, csak őszintén járulj ezzel a kérdéssel a mi a Teremtőnk, és benne Jézus Krisztus elé!

A baj az kedves olvasó, hogy a mi vágyaink nem a teremtőt szolgálják, mert azok elérése nem az életet, hanem a kárhozatot és a halált szolgálják! Hisz ellent mond minden tanításnak, amit az igaz forrásból kaphatunk.

Amikor valami nem sikerül, elgondolkodhatnánk rajta, hogy vajon miért nem sikerül? Miért nem tudtam megvalósítani a kitűzött célt!

A legtöbb esetben, ha valami nem sikerül, az azért van, mert a mi Teremtő Atyánk nem engedte meg azt, megmutatva ezzel, hogy nekünk nem arra van szükségünk!


A kérdés csak az, hogy mi meghallottuk-e, megláttuk-e a sikertelenségben a mi Teremtőnk akaratát?! Meghallottuk-e a szavát, amikor hozzánk szól, hogy ezt ne tedd!


Én azt tapasztalom sorozatosan, amikor valamit nem kapok meg, hogy valójában én jártam jól, hogy nem kaptam meg. És amikor meghallhatom, és megláthatom lélek által, hogy az én Atyám akarata az, hogy a kitűzött cél ne sikerüljön, hogy ne kapjam meg, ami után vágyakozom, már nem is vágyom rá többé. Mert tudom, hogy ez engem szolgál, és a tökéletesség akarata ez. És ebben a pillanatban szabadabb vagyok, hisz egy rabságtól szabadultam meg! Ilyenkor mindig szembesülhetek azzal, hogy az én akaratom a kárhozatba visz, és ha én foggal körömmel ragaszkodok ezekhez nem hallva meg Isten szavát, a kárhozathoz és halálhoz ragaszkodom!

Erre először a gyerekeimet figyelve döbbenhettem rá. Már többször írtam, és többször beszéltem is róla, hogy engem többek közt a gyerekem által vezet a Teremtőnk azáltal, hogy nagyon megragadt bennem az ő fiának Krisztusnak ama kijelentése, hogy „legyet olyanokká mint a kisgyermekek”. És mivel tudom, hogy mi az Ő képmására lettünk teremtve, (nem véletlenül) azt is tudom, hogy a szülő gyerek viszony, sok mindenben hasonlít a mi mennyei Atyánk és az ő gyermekei közti viszonyra.

Így megfigyeltem azt, hogy amikor a gyerekeim akarnak valamit, kitűznek célul valamit, az legtöbbször ütközik az én (mint atyjuk) akaratommal. Például boldoggá tenné a kislányaimat 1000 plyamobil, vagy lego, vagy egy okostelefon. Én pedig tudom, hogy az okostelefon a kárukra vall, ezért nem engedem meg, hogy ezeket a céljaikat valóra válthassák, amiért engem a rossz szülő jelzővel illetnek.

A gyermeknek rosszul esik, amikor nem kapja meg azt, amit szeretne ezért először az ő gondviselőjét, a szülőjét vádolja! A szülő pedig tudja, hogy azért nem ad neki okostelefont, mert a kárára lesz.

Így vagyunk mi „felnőttek” is a mi vágyainkkal és a Teremtőnkkel. Amikor valami nem sikerül, akkor azt mondjuk nincs Isten, és ha úgy tartjuk, hogy van, elkezdjük Őt vádolni. Hogy milyen Isten az, aki nem teljesíti az akaratunkat!

Tehát Isten, amikor nem teljesíti vágyainkat, tudhatjuk, hogy az azért van, mert az nekünk nem válik hasznunkra.


Mégis mért van az, hogy egyes embereknek, akik nem adják föl, sikerül elérniük mindent, és ők azok, akiket a világ példaképképként állít elő?


Az igazság az, hogy a világban szerzett teljesítmény, nem Istentől, nem az Ő segítségével valósul meg! Azok az emberek, akik nem hallják meg Isten akaratát, mert nem akarják, mert a cikk elején felsorolt motorok valamelyike hajtja őket, egy idő után nem kapnak több figyelmeztetést! Miért?! Mert ők nem Istent választották gyámul! Ők a fenevad szolgálatába, a mammon szolgálatába álltak, és Isten hagyja őket a fenevad akaratát, kívánságát teljesíteni! Mert a Teremtő szabad akaratot adott az embernek! Így az ember szabadon választhat magának urat!

Erről ír a szentírás Lukács evangéliumában is, amikor ezt írja a végidőkről:

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak.Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!

Lukács 21, 33-36

Tehát mit csinál az az ember, aki teljesen a világban van?! Megnehezedik a szíve dobzódásnak, részegségnek, és az élet gondjainak miatta! Vajon van-e az olvasók közül egy is, akinek nincs a szíve megnehezedve az élet gondjai miatt! És van-e aki nincs megrészegülve a szíve, ezen írás elején levő céloktól, amelyek a szemük előtt lebegnek?

Ha van… Gondolkodjon el rajta, hogy vajon kinek az akaratát cselekszi, és kinek az akaratát kéne cselekednie?! És cselekedjen aképpen!