Kedves olvasók. A tegnap előtt beszélgettem egy kedves barátommal, és megemlítettem neki, hogy nemigen születtek új bejegyzések az elmúlt időszakban a Beszélő Kövek blogon, mert viszonylagos csend van Magyarországon. Olyan pont jó, „egy kicsit lehet aludni” akár elaludni állapot van. Ami sokunk számára akár jó próba is lehet Isten kezében. Hiszen ilyenkor a legnehezebb megmaradni, és ilyenkor tud a rendszer önmagához visszacsalogatni a leginkább!

Éjszakába nyúlóan beszélgettünk, megosztottuk egymás közt azt, amit lélek által kaptunk. A teremtőnk az ilyen beszélgetések által is hatalmas tanításokban tud bennünket részesíteni.

Szinte mondhatnánk, hogy, ahogy vége lett e beszélgetésnek, felzavarodott, felkavarodott az állóvíz, hogy aki ezt meglátja, és szembe mer nézni a tényekkel, Istenhez, Krisztushoz fordulva megmenekülhessen. Ahogy azok is, megmenekültek akik a Bethesda tavába először léptek, miután egy angyal, alászállva felkavarta annak vizét! (Aki teheti olvassa el: János Evangyélioma 5. rész)

(Tudni kell, hogy a bibliában a nagyobb víztömegek, mint tavak, tengerek, valójában népeket, embertömegeket is jelentenek) És ez történik napjainkban felgyorsult tempóban, hogy felkavarodik az állóvíz, ezáltal minden embernek esély adatik, a szembesülésre, és ezáltal a megmenekülésre.

Ami az állóvizet a legutóbb felkavarta

A tegnap előtt az Iskola igazgatósága egy hosszú levelet küldött ki, amelyben taglalja a „járványügyi intézkedések” hadát, valamit azt, hogy milyen törvények érvényesek ezentúl az iskolában.

A barátommal való beszélgetés közben megnyitottam e levelet, ugyanis skype-on beszélgettünk, és én gép előtt voltam. Egy sor ütötte meg a szememet, amelyet tolmácsoltam is a barátomnak.

Ez állt abban a sorban: „A védettség a továbbiakban nem számít, csak az oltások száma.”

Akkor még nem tudtam, hogy ez halálosan komoly, és hogy ez érvényes az egész országban, és hamarosan az egész világban. Csak azt nem értem, hogy annyi Istentől kapott figyelmeztetés után, hogyan is gondolhattam, hogyan is gondolhatjuk egy pillanatig is, hogy ez nem komoly! Hisz erre nemcsak számtalan figyelmeztetést kaptunk, hanem meg is van írva Mózestől a Jelenések könyvéig számtalan helyen.


Majd másnap:

Gulyás Gergely bejelentette, hogy ezután a védettség nem, csakis kizárólag az oltás számít! Csak és kizárólag az lesz a mérvadó, hogy valaki be van-e oltva, vagy sem!

Vagyis:


A Magyar kormány bejelentést tett, miszerint számára nem elfogadható többé Istennek az oltalma, csakis kizárólag, a rendszer, a fenevad nyújtotta oltás! Ezzel vallást téve az ő uráról, arról, hogy kinek szolgál valójában. Hogy az életnek, vagy a halálnak!

Így mindenki, aki a kormány, a WHO által hirdetett megoldások mellett teszi le a voksát, az fejet hajt a fenevad előtt, az elbukott rendszer előtt, amivel ő maga is a fenevadat szolgálatába áll!


Előző bejegyzéseimben szó esett arról, hogy mivel a vírus nem más, mint információ, ezért az kétféle lehet: Igazság, vagy hazugság. És mint tudjuk, hogy az igazság, aminek bizonyságául a teremtőnk az Ő fiát küldte közénk, maga az élet, e képen azt is tudhatjuk, hogy a hazugság, az maga az antikrisztus, így a halál és kárhozat.

Így azok a kormányok, világszervezetek, szervezetek, egyházak, intézmények…stb, amelyek ma az oltást hirdetve megtagadják az oltalmat, hisz nem számít nekik, hogy valaki a teremtés oltalma alatt áll-e, mind a hazugság szolgálatában állnak! Eddig is abban álltak, csak nem volt ennyire nyilvánvaló! Ma már nyilvánvaló! Ma már nem tud bújócskát játszani, elrejtőzni a hazugság, igazságnak állítva be magát azok számára, akik keresik az igazságot!

Azok elől viszont, akik azt hiszik, hogy ők igazságban vannak, így nem keresik azt, rejtve marad az igazság! Az ilyen ember megtanulta, hogy mi az igazság, hogy mik az igaz cselekedetek. És nem veszi észre, hogy ezeket a fenevad tanította nekik, így azokat cselekszi, és azok szerint él! Az ilyen emberek számára nehéz a szembesülés. Keresd ezért az igazságot, hogy meglelhesd azt!

Ma pedig egy újabb levelet kaptunk az egyik szülőtársunktól, aki a következőt írta:

„Kislányom sajnos 2 oltás ellenére is elkapta a covidot. Tegnap délután fájlalta a torkát és csináltunk tesztet, ami pozitív lett”

Ezek az esetek is mind Isten kegyelméből történnek, hogy a ki megláthatja az igazságot, az meg is lássa. Ez az anyuka, meg az osztályban járó gyerekek szülei esélyt kapnak rá, hogy észre vegyék hogy az oltás, amit ez a kislány kapott már kétszeresen, semmit nem ér! Nem nyújt oltalmat, sőt ellenkezőleg! Oltással még inkább produkálja a tüneteket, mint azok a gyerekek, akik nem kaptak oltást! Miért?! Azért hogy nyilvánvalóvá váljék a hazugság, hogy az életünket a vakságra bíztuk! (vak-cina)

A tegnap egy nagyon jó ismerősöm, küldött egy videót, amiben egy fiatal felfedező büszkén mesél találmányáról, ami 6 óra alatt teljesen legyőzi a CovID-ot. A „felfedezés” nem más, mint az, hogy kinyit egy ammóniával telt flakont, amiből a levegőbe terjedő ammóniumból egy nagyon picit beszív az orron keresztül. Ezzel győzve le a kórt. Közben mindvégig arról beszél, hogy az Ammónia nem más mint Ámon Isten „ereje” és, hogy ehhez a beavatkozáshoz Ámon Isten erejét hívja segítségül!

Itt tart ma a Magyar nép! Itt tart a világ! Egyiptomi halott istenekhez imádkozik. Van aki Ámon Istenhez, mások a Pfizer istennőhöz fohászkodnak, futnak segítségül!

A hazugság oltása alá futnak, az élő oltalom helyett!