E figyelmeztetés célja nem az, hogy megváltoztassa az elkerülhetetlent, hanem az, hogy akik megértik e szavakat, tudják, hogy miért fogják csapások érni Magyarországot és a magyar nemzetet, és azáltal esélyt kapjanak a menekülésre.

  „Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég.

Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok.

Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul ő nékik.

De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között.”

forrás: ELUTASÍTOTTÁK ISTEN NEVÉT A MAGYAR PARLAMENTBEN – Kiáltó Szó a Pusztában (kialtoszo.hu)