"És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."

Proba

748class="post-748 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Kiknek van esélye a menyegzőre?!

Ha az egyház berkeiből, vagy a világban levők közül bárkit megkérdezek arról, hogy ha most érné a vég, a Mennyországba kerülne-e, avagy a pokolba, egyöntetűen azt mondják, hogy a mennybe.
Csak nagyon kevesen fogják azt vallani, hogy, ők a pokolba.

Hogyan lehetséges az, hogy míg Krisztus arról tesz bizonyságot, hogy amikor a számon kérés következik, csak kevesen láthatják meg a mennyeknek országát, addig az egyházban, meg a világban levők együttesen vallják, hogy ők mind részesei lesznek ama menyegzőnek.

Te melyik tábort részesíted előnyben. Ha fel teszed magadnak a kérdést, mit fogsz válaszolni rá?

Mert az igazság az, hogy a vallásos, meg a világi emberek közül annak van esélye részt venni a menyegzőn, aki úgy válaszolt, hogy ő egészen biztos, hogy a pokolba jutna. Ugyanis csak és kizárólag ő látta meg bűneit, így neki van esélye igaz bűnbánatra, megtérésre, ezáltal bűnbocsánatra, kegyelemre és idvességre.

747class="post-747 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miért fog a mesterséges intelligencia az ember helyébe lépni, és elsőként miért épp a programozókéba?

A mesterséges intelligencia, hamarosan sok ember munkáját elveszi, elsőként a programozókét. Azért történhet meg mindez, hogy nyilvánvalóvá váljék, hogy ahogyan mi a Teremtőnk helyére léptünk, úgy lép a mi helyünkre is, saját teremtményünk! Amit a programozók után követ majd a többi foglalkozás is.

746class="post-746 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Mi különbözteti meg az igazság forrását a hazugságétól?

Az, hogy míg hazug forrás sok van, addig az igazság forrásából, csak egy van! Mivel a hazugság tárgya nem létezik, s hogy az ne legyen feltűnően nyilvánvaló, megannyi lehetőséggel kecsegtet, csábít, hogy ki-ki kiválaszthassa a neki legjobban tetszőt.

Ezzel ellentétben, igazság csak egy van, mert annak forrásából is csak egy van. És az nem kecsegtet, csábít, hanem szembesít.

Tehát amennyiben az, amit igazságnak vélsz, tetszetős, csábít, és nem szembesít, tudd, hogy az nem az igazság, hanem a hazugság, egy újabb lehetősége, mely báránybőrbe bujtatott farkasként beléd költözhet!

744class="post-744 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Ma miért a gyermek parancsolgat a szülőnek, és nem fordítva?!

Azért, hogy nyilvánvalóvá váljék, a szülő számára, a gyermeke tükrén keresztül, hogy ő sem az ő Atyja szavát követve cselekszik, hanem saját akaratát akarja a Teremtőn keresztül kivitelezni. S ahogy a gyermek a szülőjét szidja, s okolja terve meghiúsulásáért, aképen a szülő is Istent szidja, s okolja terve sikertelenségéért, ahelyett, hogy keresztényként vallva magát, Istent kérdezni terve helyességéről.

Ha a szülő eképen cselekedne, a gyermeke sem parancsolgatna neki, hanem alázattal követné ebben is szülőjét, és szülője akarata szerint cselekedne!

Voltaképpen a gyermek amikor szófogadatlan, és a szülőnek parancsolgat, nem mást tesz, mint követi földi gondviselőjét. S ahogy a rosszat lemásolja a gyermek, úgy a jót is le fogja. Következtetéskép, Ha rossznak, szófogadatlannak látjuk gyermekünk, tudjuk meg, hogy nem ő a rossz, sőt ő jó, mert a jó gyermek követi szülőjét, jóban rosszban, hanem sokkal inkább mi. Így nem a gyermekbe kell beleverni azt, hogy a szülője ellen cselekedjen, hanem nekünk kell úgy viselkedni a Teremtőnkkel szemben, hogy a gyermek azt másolva úgy cselekedjék, ahogy azt tőle elvárjuk!

740class="post-740 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miből tudhatjuk, hogy az önmegvalósítás, nem Istentől való?!

Abból, hogy nem Krisztus, hanem az antikrisztus az, aki önmagát akarja megvalósítani. Eképen mindenki, aki önmagát szeretné megvalósítani, akarva – akaratlanul, az antikrisztust követi. Tehát, aki önmagát akarja megvalósítani, az antikrisztus tervét akarja megvalósítani, s hozzá nem a Krisztus, hanem az antikrisztus lesz a segítője. Eképen, az önmegvalósító ember, nem Krisztus, hanem az antikrisztus követője!

738class="post-738 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miért ne sározz be másokat!

Azért mert előbb sározod be magad, mintsem másokat besároznál. Mivel ahhoz, hogy valakit besározzunk, sárba kell nyúlnunk, így előbb leszünk sárosak, mint az, akire azt rá akarjuk mázalni!

737class="post-737 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Mi tartja a legtöbb embert az egyházakba?

Sajnos, a legtöbb embert az egyházakba, nem az Isten, hanem a testi félelem tart benn! Mert az ember attól fél, hogy ha meghal a testét nem lesz ki eltemesse! És nem attól, hogy a lelkét nem lesz aki üdvösségbe vigye!

734class="post-734 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Hogy keletkezik a daganat?

Attól, hogy valamit igaznak hiszünk, még nem válik igazzá. Következésképp, attól, hogy igaznak hisszük, azt amit cselekszünk, mi magunk sem válunk igazzá, sőt, azáltal, hogy megcselekedjük azt, növeljük a bennünk levő hazugságot, ami így tovább burjányzik. Amikor ezt már mesterien űzzük, akkor kezd fizikailag is testet ölteni, egy-egy daganat formájában. A rák tehát nem más, mint a teremtés féltőn kiáltása hozzánk, melyből azt olvashatjuk ki, hogy mennyire búrjányzott el bennünk a hazúgság, esélyt adva számunkra a megtérésre!

733class="post-733 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miből tudhatjuk biztosra valamiről, hogy igaz?

Abból, hogy azt Isten jelentette ki számunkra. Ha valamit nem Isten jelentett ki számunkra, hanem csupán mi hisszük, hazugsággá válik bennünk, akkor is, ha az igaz. Mert amit magunktól hiszünk, azt magunkénak tartjuk. És azáltal, hogy hiszünk benne, az egót erősítjük, elhitetve magunkkal, hogy mi tudjuk az igazságot. Holott az igazság tudója nem mi vagyunk, hanem Krisztus. Felemelve magunkat Krisztus mellé, hazuggá téve az igazságot. S mint tudjuk, aki felemeli magát, megaláztatik.

729class="post-729 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miért mondom azt, hogy a túl sok szex tönkreteszi a házasságot?!

Mert minél több a szex egy házasságban, az annál testibbé válik. És minél kevesebb a szex, az annál lelkibbé válik! És egy házasság annál boldogabb, minél lelkibb!

728class="post-728 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miért kellett Magyarországnak szétdaraboltatnia!

Hogy a Magyarok ne egy földi egységben, egy emberi összefogásban lássák a kiteljesedést. Trianon óta sokkal több Magyar lélek fordulhatott Istenhez a megpróbáltatott idők során, mint amennyien megtalálhatták volna Isten, a Nagy-Magyarországi jólétben, gazdagságban és dicsőségben! Mi Magyarok a feldarabolás árán, esélyt és ösztönzést kaptunk az igazsághoz való fordulásra, és így arra, hogy a keskeny útra lépjünk. Az egyértelmű igazságtalanság tehát út az igazság felé. Mert aki szenvedi az igazságtalanságot, ösztönösen keresni fogja at, esélyt teremtve ezáltal arra, hogy meg is találja!

723class="post-723 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miből tudhatjuk, hogy, nincs igaz szerelem?!

Abból, hogy a szerelmet, nem lélek által, az egy örök igazság által, s így, nem Krisztus által, hanem testtől, test által kapjuk, és adjuk! S ha lenne igaz szerelem, a puszta léte is hazugság lenne, mert azt hazudná magáról, hogy igaz. És az, amiből sok, és sokféle van, nem lehet igaz, mert igazság csak egy van!

713class="post-713 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miből tudhatjuk, hogy a tudományok nem Istentől valóak?!

Onnan tudhatjuk, hogy a tudományok nem Istentől valóak, hogy voltaképpen a tudomány, és a tudomány által való „fejlődés” hozott a földre totális káoszt. Minek következtében épp szemünk előtt, omlik össze, és dől romba a világ!

A tudomány, és a tudományos területeken való emberi törekvések nem mások, mint következményei annak, hogy az ember evett a tudás fájának gyümölcséből.

Annak a tudás fájának a gyümölcséből, melyet Isten megtiltott az embernek! És mivel mi azt cselekedjük, amit Isten megtiltott, Isten ellen cselekszünk!

A tudományos területeken való elismeréseket tehát nem Isten adja, hanem az a rendszer, amely a fenevad fészke! Így a fenevad elismerését kapják azok, akik tudományos érdemeik miatt elismeréseket kapnak! És mindazok akik ezekért tapsolnak, a fenevad előtt tisztelegnek, felemelvén őt, ami pedig maga alá tapossa az őt felemelőket.

712class="post-712 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miből tudhatjuk, hogy az antikrisztusnak semmi felett nincs hatalam?!

Abból, hogy ami felett a sátán uralkodik, az nincs!!! Krisztus, az aki a valami, a létezés megtestesítője! Ő uralkodik a létezés felett! Krisztus azt mondta, hogy Vagyok, aki vagyok! Tehát Ő a van! És ami van, az létezik! Krisztus tehát a létezés, míg az antikrisztus, a nemlétezés felett uralkodik! És ami létezik, az igaz, ami pedig nem létezik, az hazug. Ebből az egyszerű törvényből kifolyólag uralkodik Krisztus az igazság, míg az antikrisztus, a hazugság felett!

Még a pénz is erről tanúskodik, ami felett a fenevad uralkodik, hiszen ma már az az érték, amit a pénznek képviselnie kéne, nem létezik! Vagyis a pénz az egyik legnagyobb hazugság, amiért az emberek ölni is tudnának!

És mivel az emberek nagy része úgy hal meg, hogy egész életében a semmit hajszolta, elkárhozik. Aki pedig megláthatta, hogy eddigi életét arra áldozta, ami nincs, és megkapja lélek által Krisztus igazságát, ami által létet, kap, vagyis újjá születik, az üdvözül!

711class="post-711 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miről ismerszik meg a hamis kincs?

Arról, hogy ha azt elajándékozzuk, vagy elveszi valaki tőlünk, nem lesz a miénk többé, mert a hamis kincs halott, így sokasodni sem képes!

A valódi kincs élő, így ha megajándékozunk vele valakit, az megsokasodik nálunk, és annak is lesz belőle, akinek adhattuk azt!

708class="post-708 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Honnan tudhatjuk biztosra, hogy van pokol?

Onnan, hogy csupán a test vész el, de a lélek megmarad! És ha a lélek a test halála után nem idvezül, akkor elkárhozik! És a kárhozat állapota más szóval, pokol!

Krisztus azt tanította, hogy az igazság, az élet, tehát a hazugság a halál. S mint tudjuk, a hazugság tárgya, nem létezik, noha maga a hazugság igen! Ekképpen a halál tárgya (a megsemmisülés) sem létezik, noha a halál igen. Így az az ember, akiben nem Krisztus szava, nem az igazság lakozik, az a testi halála után, a kárhozatra kínjára jut!

707class="post-707 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miért kell körbekamerázzuk a házunk?

Miért kell olyan sokat adnunk a földi biztonságra, arra, hogy javaink biztonságba tudhassuk?!

Azért, mert nincs oltalmunk a mennyei Atyánktól! Nincs oltalmunk, mert kifutottunk alóla! És akinek nincs oltalma Istentől, annak csak a rendszer adhat látszólagos biztonságot!

Ekképpen, az ilyen embernek nem az Istentől, hanem a rendszertől kapott kincsei vannak, amelyek védelmét nem Isten, hanem a rendszer adja! Így az ember a rendszerre, és a rendszer eszközeire bízza, bízhatja biztonságát!

703class="post-703 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miből tudhatod biztosra, hogy Jézus nem Pártus herceg volt?

Abból, hogy ha Jézus Pártus herceg lett volna, akkor majdhogynem egy Magyar sem menekedhetett volna meg. Mivel ez a tény, a Magyaroknak nem a lelkét, hanem az egóját növelte volna. És Krisztus nem azért jött a földre, hogy egy ember is elvesszen, hanem azért, hogy minél többen megmenekülhessenek!

És még így is, hogy Krisztus nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy Ő nem egy földi hercegségért, jött, hiszi, és hirdeti sok Magyar továbbra is azt, hogy Jézus palotában élt, földi kincsekben és javakban dúskálva.

700class="post-700 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miért nem tud Isten megszabadítani bűneiktől?

Azért nem tud Isten megszabadítani bűneinktől, mert mi ragaszkodunk azokhoz, és nem tudjuk őket elengedni. Bűneink függőévé váltunk, s mint a függő, aki az eszével tudja, hogy amitől függ, az árt neki, azon képen mi sem tudunk megválni bűneinktől! (Nem tudunk, mert titkon, nem is akarunk.)

Ezért Isten csak akkor, és úgy tud megszabadítani bűneiktől, ha hozzáfordulva, belátva azokat, tőle kérjük a szabadítást!

Isten szabad akaratot adott nekünk, és nekünk ezzel az akarattal kell akarni, és kérni a szabadítást! Ha mi Isten nélkül várjuk el Istentől, hogy megszabadítson bennünket, csak még nagyobb bűnöket veszünk a nyakunkba!

699class="post-699 kovek type-kovek status-publish format-standard hentry"

Miért hívja Jézus magát úgy, hogy az „Embernek fia”

Azért, mert az Isten által teremtett ember, az Isten tökéletességéből teremtetett. Így az ember Isten, akaratának, és igazságának tökéletes kijelentése, ami Isten dicsőségét kéne, hogy tükrözze! (Valójában az az „ember”, amelyik nem Isten dicsőségét tükrözi, nem méltó az ember megnevezésre) Krisztus emberré lett értünk, ami azt jelenti, hogy elhozta nekünk személyesen, az embertelenné vált embereknek, azt az embert, amit Isten elképzelt, amit Isten teremtett. Krisztus testben, ennek az Isteni tökéletes kinyilatkoztatásnak a gyermeke!

© 2024 Beszélő kövek — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑