Mindannyian jól ismerjük az evangélium azon szavait melyben Krisztus a legközelebbi családtagokkal példázódik.

Ezek közül pedig a legbotrányosabb az alábbi:

Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.

Lukács Evangyélioma 14. rész, 26. vers

Ez egyike azon igerészeknek, melyek az emberek közt megosztást szülnek, hisz az elme nem tudja összeegyeztetni a gyűlöletet a szeretettel! Hisz Krisztus a szeretetet képviselte, Ő maga volt a szeretet, és akkor mégis, hogyan hirdethet Gyűlöletet?!

Hogy kell, hogy lehet ezt jól érteni?! Elme által sehogy!

Mert Krisztus nem a testiekről, nem a szemmel láthatókról, kézzel foghatókról beszélt, hanem a láthatatlanokról, a kézzel megfoghatatlanokról!

Mi nem csak test vagyunk, tanultuk ezt hittan órán, és halljuk ma is a templomokban, ezért tudjuk, hogy mi valójában, lélek vagyunk. Hisz a test elmúlik, ám a lélek nem, az örök!

És mi mindannyian vagyunk másnak is a gyermekei, nemcsak a fizikai szüleinknek! Hiszen, ha én átadom magam egy eszmeiségnek, egy hitrendszernek, egy mozgalomnak, egy mesterségnek, akkor az szült engem, mert általa lettem azzá, aki vagyok!

Ha például én átadom magam egy tudománynak, és azonosulok annak tanaival, akkor kikerülve a nagybetűs életbe, elmondhatom, hogy én az által a tudomány által lettem az, aki vagyok, így az szült engem. És az én gyermekeim, azok a dolgok, amik az én kezem alatt születtem, amit letettem az asztalra.

Most képzelj el mindenki magában, hogy mivé lett, és mi által lett azzá, ami?! Mert, az az ő apja és anyja. A fitestvérei, és nőtestvérei pedig azok, akiket úgyszintén az szült, aki minket.

Ezt kell elfeljteni, ezt kell meggyűlölni, azt, ami minket eltávolított Istentől.

Ezt bizonyítja Márk evangéliumának 3. részében az alábbi vers

Mert a ki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.

Márk 3, 35

Mert aki Isten akaratát cselekszi, az azt az eszmeiséget követi, azt az szülte, az által lett az, aki. Így lesz az az Ő fitestvére, nőtestvére, és anyja!

Powered by RedCircle