"És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."

A kövekről

Ez a menüpont az apró kijelentéseknek ad teret, melyeket, ahogy az oldal többi tartalmát is, szabadon lehet terjeszteni. A könnyebb felhasználhatóság érdekében minden egyes kis kövecskét, kijelentést, egy „Vágólapra másol” gombbal láttunk el, hogy arra kattintva egyszerűen vágólapra másolhassátok az adott kijelentést, így Ctrl+V billentyűkombinációval, bárhova könnyedén beilleszthető, így megosztható!

Ha Isten Szent lelkét segítségül hívva, átment az elmédbe, ha megfogant benned, akár egy is az alábbi kijelentések közül, teremj gyümölcsöt te magad azáltal is, hogy tovább osztod azt, amit ebből Lélek által megérthettél!

Ahogy egy kedves barátom fogalmazott: „Rengeteg kavics betont alkot!” Ezért ide összegyűjtöm a kavicsokat, hogy bárki szedegethessen belőlük, remélve, hogy Krisztusra építve, erős talapzatként állnak majd össze!


Ma miért a gyermek parancsolgat a szülőnek, és nem fordítva?!

Azért, hogy nyilvánvalóvá váljék, a szülő számára, a gyermeke tükrén keresztül, hogy ő sem az ő Atyja szavát követve cselekszik, hanem saját akaratát akarja a Teremtőn keresztül kivitelezni. S ahogy a gyermek a szülőjét szidja, s okolja terve meghiúsulásáért, aképen a szülő is Istent szidja, s okolja terve sikertelenségéért, ahelyett, hogy keresztényként vallva magát, Istent kérdezni terve helyességéről.

Ha a szülő eképen cselekedne, a gyermeke sem parancsolgatna neki, hanem alázattal követné ebben is szülőjét, és szülője akarata szerint cselekedne!

Voltaképpen a gyermek amikor szófogadatlan, és a szülőnek parancsolgat, nem mást tesz, mint követi földi gondviselőjét. S ahogy a rosszat lemásolja a gyermek, úgy a jót is le fogja. Következtetéskép, Ha rossznak, szófogadatlannak látjuk gyermekünk, tudjuk meg, hogy nem ő a rossz, sőt ő jó, mert a jó gyermek követi szülőjét, jóban rosszban, hanem sokkal inkább mi. Így nem a gyermekbe kell beleverni azt, hogy a szülője ellen cselekedjen, hanem nekünk kell úgy viselkedni a Teremtőnkkel szemben, hogy a gyermek azt másolva úgy cselekedjék, ahogy azt tőle elvárjuk!

Miből tudhatjuk, hogy az önmegvalósítás, nem Istentől való?!

Abból, hogy nem Krisztus, hanem az antikrisztus az, aki önmagát akarja megvalósítani. Eképen mindenki, aki önmagát szeretné megvalósítani, akarva – akaratlanul, az antikrisztust követi. Tehát, aki önmagát akarja megvalósítani, az antikrisztus tervét akarja megvalósítani, s hozzá nem a Krisztus, hanem az antikrisztus lesz a segítője. Eképen, az önmegvalósító ember, nem Krisztus, hanem az antikrisztus követője!

Miért ne sározz be másokat!

Azért mert előbb sározod be magad, mintsem másokat besároznál. Mivel ahhoz, hogy valakit besározzunk, sárba kell nyúlnunk, így előbb leszünk sárosak, mint az, akire azt rá akarjuk mázalni!

Mi tartja a legtöbb embert az egyházakba?

Sajnos, a legtöbb embert az egyházakba, nem az Isten, hanem a testi félelem tart benn! Mert az ember attól fél, hogy ha meghal a testét nem lesz ki eltemesse! És nem attól, hogy a lelkét nem lesz aki üdvösségbe vigye!

Hogy keletkezik a daganat?

Attól, hogy valamit igaznak hiszünk, még nem válik igazzá. Következésképp, attól, hogy igaznak hisszük, azt amit cselekszünk, mi magunk sem válunk igazzá, sőt, azáltal, hogy megcselekedjük azt, növeljük a bennünk levő hazugságot, ami így tovább burjányzik. Amikor ezt már mesterien űzzük, akkor kezd fizikailag is testet ölteni, egy-egy daganat formájában. A rák tehát nem más, mint a teremtés féltőn kiáltása hozzánk, melyből azt olvashatjuk ki, hogy mennyire búrjányzott el bennünk a hazúgság, esélyt adva számunkra a megtérésre!

Miből tudhatjuk biztosra valamiről, hogy igaz?

Abból, hogy azt Isten jelentette ki számunkra. Ha valamit nem Isten jelentett ki számunkra, hanem csupán mi hisszük, hazugsággá válik bennünk, akkor is, ha az igaz. Mert amit magunktól hiszünk, azt magunkénak tartjuk. És azáltal, hogy hiszünk benne, az egót erősítjük, elhitetve magunkkal, hogy mi tudjuk az igazságot. Holott az igazság tudója nem mi vagyunk, hanem Krisztus. Felemelve magunkat Krisztus mellé, hazuggá téve az igazságot. S mint tudjuk, aki felemeli magát, megaláztatik.

Miért mondom azt, hogy a túl sok szex tönkreteszi a házasságot?!

Mert minél több a szex egy házasságban, az annál testibbé válik. És minél kevesebb a szex, az annál lelkibbé válik! És egy házasság annál boldogabb, minél lelkibb!

Miért kellett Magyarországnak szétdaraboltatnia!

Hogy a Magyarok ne egy földi egységben, egy emberi összefogásban lássák a kiteljesedést. Trianon óta sokkal több Magyar lélek fordulhatott Istenhez a megpróbáltatott idők során, mint amennyien megtalálhatták volna Isten, a Nagy-Magyarországi jólétben, gazdagságban és dicsőségben! Mi Magyarok a feldarabolás árán, esélyt és ösztönzést kaptunk az igazsághoz való fordulásra, és így arra, hogy a keskeny útra lépjünk. Az egyértelmű igazságtalanság tehát út az igazság felé. Mert aki szenvedi az igazságtalanságot, ösztönösen keresni fogja at, esélyt teremtve ezáltal arra, hogy meg is találja!

Miből tudhatjuk, hogy, nincs igaz szerelem?!

Abból, hogy a szerelmet, nem lélek által, az egy örök igazság által, s így, nem Krisztus által, hanem testtől, test által kapjuk, és adjuk! S ha lenne igaz szerelem, a puszta léte is hazugság lenne, mert azt hazudná magáról, hogy igaz. És az, amiből sok, és sokféle van, nem lehet igaz, mert igazság csak egy van!

Miből tudhatjuk, hogy a tudományok nem Istentől valóak?!

Onnan tudhatjuk, hogy a tudományok nem Istentől valóak, hogy voltaképpen a tudomány, és a tudomány által való „fejlődés” hozott a földre totális káoszt. Minek következtében épp szemünk előtt, omlik össze, és dől romba a világ!

A tudomány, és a tudományos területeken való emberi törekvések nem mások, mint következményei annak, hogy az ember evett a tudás fájának gyümölcséből.

Annak a tudás fájának a gyümölcséből, melyet Isten megtiltott az embernek! És mivel mi azt cselekedjük, amit Isten megtiltott, Isten ellen cselekszünk!

A tudományos területeken való elismeréseket tehát nem Isten adja, hanem az a rendszer, amely a fenevad fészke! Így a fenevad elismerését kapják azok, akik tudományos érdemeik miatt elismeréseket kapnak! És mindazok akik ezekért tapsolnak, a fenevad előtt tisztelegnek, felemelvén őt, ami pedig maga alá tapossa az őt felemelőket.

Miből tudhatjuk, hogy az antikrisztusnak semmi felett nincs hatalam?!

Abból, hogy ami felett a sátán uralkodik, az nincs!!! Krisztus, az aki a valami, a létezés megtestesítője! Ő uralkodik a létezés felett! Krisztus azt mondta, hogy Vagyok, aki vagyok! Tehát Ő a van! És ami van, az létezik! Krisztus tehát a létezés, míg az antikrisztus, a nemlétezés felett uralkodik! És ami létezik, az igaz, ami pedig nem létezik, az hazug. Ebből az egyszerű törvényből kifolyólag uralkodik Krisztus az igazság, míg az antikrisztus, a hazugság felett!

Még a pénz is erről tanúskodik, ami felett a fenevad uralkodik, hiszen ma már az az érték, amit a pénznek képviselnie kéne, nem létezik! Vagyis a pénz az egyik legnagyobb hazugság, amiért az emberek ölni is tudnának!

És mivel az emberek nagy része úgy hal meg, hogy egész életében a semmit hajszolta, elkárhozik. Aki pedig megláthatta, hogy eddigi életét arra áldozta, ami nincs, és megkapja lélek által Krisztus igazságát, ami által létet, kap, vagyis újjá születik, az üdvözül!

Miről ismerszik meg a hamis kincs?

Arról, hogy ha azt elajándékozzuk, vagy elveszi valaki tőlünk, nem lesz a miénk többé, mert a hamis kincs halott, így sokasodni sem képes!

A valódi kincs élő, így ha megajándékozunk vele valakit, az megsokasodik nálunk, és annak is lesz belőle, akinek adhattuk azt!

« Régebbi bejegyzések

© 2024 Beszélő kövek — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑