Ha az egyház berkeiből, vagy a világban levők közül bárkit megkérdezek arról, hogy ha most érné a vég, a Mennyországba kerülne-e, avagy a pokolba, egyöntetűen azt mondják, hogy a mennybe.
Csak nagyon kevesen fogják azt vallani, hogy, ők a pokolba.

Hogyan lehetséges az, hogy míg Krisztus arról tesz bizonyságot, hogy amikor a számon kérés következik, csak kevesen láthatják meg a mennyeknek országát, addig az egyházban, meg a világban levők együttesen vallják, hogy ők mind részesei lesznek ama menyegzőnek.

Te melyik tábort részesíted előnyben. Ha fel teszed magadnak a kérdést, mit fogsz válaszolni rá?

Mert az igazság az, hogy a vallásos, meg a világi emberek közül annak van esélye részt venni a menyegzőn, aki úgy válaszolt, hogy ő egészen biztos, hogy a pokolba jutna. Ugyanis csak és kizárólag ő látta meg bűneit, így neki van esélye igaz bűnbánatra, megtérésre, ezáltal bűnbocsánatra, kegyelemre és idvességre.