Azért hisznek oly sokan a „Szent Szellemben” mert az ő hitük nem lelki, hanem szellemi! A szellemünk viszont az egótól származik, és az ego az agy szüleménye, melyen keresztül a szív, s melyen keresztül szív által a lélek is megfertőztetik, a testté. Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy aki a szent szellemben hisz, azért hisz a szellemben, mert az ő hite, nem lelki, hanem testi! Az ilyen ember hite nem lélektől, hanem testtől származik.

mert:

„A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.” (János: 3:6)