Hogy a Magyarok ne egy földi egységben, egy emberi összefogásban lássák a kiteljesedést. Trianon óta sokkal több Magyar lélek fordulhatott Istenhez a megpróbáltatott idők során, mint amennyien megtalálhatták volna Isten, a Nagy-Magyarországi jólétben, gazdagságban és dicsőségben! Mi Magyarok a feldarabolás árán, esélyt és ösztönzést kaptunk az igazsághoz való fordulásra, és így arra, hogy a keskeny útra lépjünk. Az egyértelmű igazságtalanság tehát út az igazság felé. Mert aki szenvedi az igazságtalanságot, ösztönösen keresni fogja at, esélyt teremtve ezáltal arra, hogy meg is találja!