Előre bocsájtom, hogy az alábbi cikk nem a lázítást szolgálja! Nem abból a célból íródott, hogy az olvasót valakik ellen fordítsa! Hanem abból a célból, hogy nyilvánvalóvá váljék, hogy az a rendszer, amiben élünk, amit szolgálunk, és amit választunk, nem az életet, hanem a halált és a kárhozatot szolgálja! Azért, hogy megmutassa, hogy mi az, amit az ember önmaga, és akár Isten fölé rendel, hogy rendelkezzen felette, és hogy szolgálja, ezáltal kiszolgáltatottá válva.

Nyilvánvaló, hogy ma nagymértékben az emberiség mérgezése történik, egyre nyilvánvalóbb módon.

Sokan beszélnek a titokzatos csíkokat húzó repülőkről, és arról, hogy ezek a csíkok valójában permetszerek.

A tudomány, és a főáramú média, természetesen mindent megtesz az ellen, hogy azokat, akik erről beszélnek, a nevetség tárgyává tegyék, gúnyt űzve és viccet csinálva belőlük, és abból, amit üzenni akarnak számunkra.

ÉS akkor egy picit nézzük meg, hogy mit is mond ezekről a csíkokról a tudomány:

A tudomány képviselői, na meg azok, akik okosnak akarnak tűnni, követve a „tudósok” szavát, azt állítják, hogy ezek a fehér csíkok nem mások, mint kondenzcsíkok.

Mi is ez a kondenzcsík? A kondenzcsík nem más, mint a repülő szárnya nyomán, a szárny alsó, és felső felületén áthaladó levegő nyomáskülönbségéből adódó párakicsapódás, mely a gyors hőelvonásnak köszönhetően, azonnal megfagy, így apró jégkristályokat hoz létre.

vagy,

Magasabb légkörben, ahol ritkább a levegő, a repülőgép hajtóműveinek égéstermékén kicsapódó, majd azonnal megfagyó pára.

Ezek az apró jégkristályok, fehér felhőszerű csíkként (mintegy köd) jelennek meg az égen.

Azt is megfigyelhetjük, hogy ez a csík lassan eltűnik (vagy nem)

Miért tűnik el?! Azért mert lassan visszanyeri azt a halmazállapotát, amelyben akkor volt, amikor az eget kéknek láttuk csík nélkül a repülő elhaladása előtt! Vagyis, újra vízpárává alakul, ahogy visszamelegedik. Magyarul, újra elolvadnak ezek a jégkristályok, és így szépen feloszlani látjuk a fehér csíkot! A feloszlás sebessége az adott légköri hőmérsékletétől, meg a légáramlatoktól függ. Ha melegebb van odafent, meg jobban fúj a szél, akkor ugye hamarabb feloszlik, ha hidegebb van, picit később. Ám mindenképp feloszlik, eltűnik.

Sajnos megfigyelhetjük 2 dolgot:

  1. Ugyan abban a légrétegben (magasságban) nagyjából azonos időben, egyik repülőnek eltűnik a csíkja, míg másiknak nem. Hogy lehet az, hogy pl 2 egyforma boeing gépre azonos időben és magasságban, nem ugyan annak a fizikának a törvényei érvényesek?!
  2. Ha türelmesek vagyunk, akkor megfigyelhetjük, hogy azok a csíkok, amelyek nem tűnnek el, lassan ereszkednek lefele, és szépen elterülnek
A fenti képen, melyet én fotóztam, jól látszik, ahogy jobbra szétterül a csík.

A fenti képen látható „csík” amely szétterül, a kép készítése előtt 2 órával még egy szép csík volt. Amikor a képet készítettem, már inkább hasonlít egy seprettfelhőre.

Nyilván való, hogy ez a mennyiségű „jég kristály” nem a repülő nyomán keletkezett ebben a kis magasságban puszta kondenzcsíkként!

Megfigyeltük a feleségemmel azt is, hogy amikor Budapest felett erőteljesen sok ilyen leereszkedő „kondenzcsík” van, legtöbb egy hét múlva az utcák megtelnek taknyoló, tikácsoló emberekkel. Pillanatok alatt kiürülnek a patikák, és mindenki von a vállán, hogy hát semmi, csak a szokásos szezonális járvány!

Azt is megfigyeltük, hogy mindig akkor jelennek meg a csíkok, amikor elkezdik az emberek visszanyerni az egészségüket. Amikor már legalább 2 hete alig volt beteg ember, akkor érdekes módon megjelennek az égen a rejtélyes csíkok.

És most kitérnék még egyszer arra, hogy ezt a cikket nem azért írtam, hogy pánikot, vagy félelmet keltsek, csupán azért, hogy vegyük észre, hogy az a rendszer, amibe a bizodalmunkat vetettük, tulajdonképpen kinek, minek a szolgálatában áll?! Mi jóhiszeműen abban az ámításban, abban a tévhitben élünk, hogy a rendszer, a kormányok, az intézmények, szervezetek… stb.. értünk vannak! Hogy az emberiség szolgálatában állnak! Pedig nem! A fenevad szolgálatában állanak a fenevad részét képezve!

Tehát, amikor egy újabb, vagy egy meglévő rendszert választunk, akkor nem mást választunk, mint a fenevadat, azaz a kárhozatot és a halált! Mert nincs különbség, újabb, vagy régebbi rendszerek közt!

Ám választhatjuk mi azt az utat is, ami nem hazugságra, ezáltal nem a kárhozatra, hanem az igazságra, ezáltal az életre épül! Amit Krisztus mutatott nekünk!

Tehát nem félelem, nem a gyűlölet, nem is a lázadás a megoldás, hanem a választás! Az, hogy mi részt kívánunk-e venni a fenevad játékában, vagy ehelyett inkább az életet, és az igazságot választjuk!