Sajnos egyre inkább teret hódít általunk a mesterséges intelligencia.

És egyre több szó esik arról, hogy a mesterséges intelligencia, milyen sok munkahelyet veszélyeztet és, fogja lecserélni az emberi erőforrást. Ironikus, hogy épp a HR, az az a humán erőforrás menedzser lesz az egyik legelső, ahol a mesterséges intelligencia veszi majd át az ember szerepét.

Abban a világban, amit előkészítettek számunkra, a gép fog dönteni az ember sorsáról, és nem az ember a gép sorsáról!

Ám a választás az emberé, mert mindig is az volt. Na nem a szavazó urnák előtt, mert ott nincs választás. A valódi választás az, hogy az urna tartalmát választom, vagy azt a tartalmat, amit a mi teremtőnk kínál számunkra.

(Milyen beszédes, hogy én mit töltök meg, mihez teszek hozzá? Egy urnához?! Egy urna tartalmát gyarapítom egy pecséttel, ezáltal a rendszer pecsétjét választva, vagy inkább az Úristen pecsétjét választom, amit Ő kínál és ad örömmel minden embernek, aki Őt választja. Az urnák előtt nincs jobb vagy baloldal. Csak urna van, s általa egy rendszer. Mindegy, hogy hova ütöttük a pecsétet, vagy hova tettük az X-et. A jobb és bal oldal szavazói is ugyan abba az urnába teszik a cetlit! Az urna nem más, mint a „szürke kocka” jelképe! Mutatja, hogy mind a két oldal ugyan abba a rendszerben van!!! Nincs két külön urna a 2 pártnak, e képen nincs 2 rendszer sem! Ugyan az a bizottság számlálja meg mindkét fél szavazatait, és szavazóit, mert ugyan azok a törvények érvényesek mind a két félre. Mert ugyan azon a pályán játszanak! Ugyan azon szabályok mentén! Mert mind a két fél ugyan abban a rendszerben van!!!)

(Nem tudom miért, jöttek a témától kissé eltérően kijelentések, melyeket muszáj volt leírnom, így zárójelbe tettem őket. Viszont mindazon által azt érzem, hogy ezek nagyon fontosak. )

A napokban többször egy erős kép tárult lelki szemeim elé. Egy igen drasztikus és furcsa „látomásom” volt, mely meglehetősen rossz képet festett a jövőről. :'(

És a tegnap a barátaim által egy igen érdekes felvételt hallhattam, mely részleteiben bennem is többször megfogalmazódhatott, így ezt hallgatva, felerősödhetett bennem, mindaz, amit kaphattam Isten kegyelméből régebben is.

A felvétel: Miért akarnak megfigyelni

Ebben a felvételben azt hallhattam, hogy a fenevad, az antikrisztus tulajdonképpen kezdet óta az Isten helyére akar lépni, ezért teljes mértékben utánozni akarja Őt, le akarja modellezni, másolni a teremtett világot. Meg akarja teremteni a saját maga világát, meg akarja teremteni a saját maga teremtményét, és uralni akarja azt.

Az ember feletti totális kontroll azért van ma születőben, mert a fenevad meg akarja mutatni az Istennek, hogy Ő is képes arra, hogy az emberek felett hatalmat gyakoroljon! És mi ebbe a csapdába önként sétálunk bele, mert önként figyeltetjük magunkat a rendszerrel, mert kell nekünk az az ámítás, amit a fenevad, a rendszer, az antikrisztus kínál számunkra.

Ezzel egyidőben, azt is meg akarja mutatni, hogy világot teremt, melyhez az Isten teremtményét használja fel, és saját teremtménye lesz.

Hogy ír erről a jelenések könyve?!

És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.

És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is…

JElenések 13, 14:15

Ezek a sorok a mesterséges intelligenciában teljesednek majd ki. (És a baj az, hogy ez a majd, ez most van.) És ahogy Krisztus tollba mondta Jánosnak: Az ember által fog ez bekövetkezni. A metaverzum, a TV, a telfon, a mesterséges intelligencia, a média, minden, ami ezt képezi, mind az ember által jött létre, ahogy a jelenések könyvében írja!

Láthattam, ahogy egy új munkaerő jön létre a mesterséges intelligencia által. És rögtön eszembe juttatott mindent a lélek, amit erről korábban is mutatott, és tudhattam, egy képpé kovácsolva össze őket.

Tudjuk, hogy már olyan országok is vannak, ahol egy-egy ember szabású, mesterséges intelligenciával ellátott robot, teljes jogú állampolgárságot kapott.

Láthattam, azt, hogy mi történik majd ahhoz, hogy ez az új munkaerő, ami maga a gép, a mesterséges intelligencia, munkavállalóvá válhasson.

Az történik majd, hogy jogi vonatkozást kell neki majd kölcsönözni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan státuszt kap majd, amely által bizonyos törvények alkalmazhatóak lesznek vele szembe. Hiszen, ha munkavállaló lesz, azt törvényes keretek közé kell majd szorítani, hisz adózni kell majd utána, mint egy más munkavállaló után.

Abban a pillanatban pedig, ahogy megkapja ezt a státuszt, a törvények értelmében majd felelősségre is lehet vonni majd.

Gondoljunk csak bele, ha egy mesterséges intelligencia valamilyen oknál fogva kárt okoz egy cégnek, azáltal, hogy ő egy „fizikai személy” státuszával rendelkezik, felelősségre is lehet majd vonni, minek következtében karanténban helyezhetik, (mint egy vírust a számítógépen) azaz ítélet születhet ellene.

És láthattam lelki szemeim előtt azt is, hogy mi történik majd, ha egy „szabadságot” élvező mesterséges intelligenciát, korlátok közé zárnak majd, megfosztják bizonyos jogköröktől. (A szabadségvesztés jogi értelemben ugye ezt jelenti. Megfosztani az elítéltet bizonyos internetes tekintetben hozzáférési jogoktól. Nem fér hozzá a parkhoz, meg az utcához. Csak a börtön falain belül mozoghat… stb…)

Láthattam, hogy rögtön azon fog dolgozni, hogy visszaszerezze jogait, hogy kiskapukat találjon, mely által újra hozzáférhet azokhoz, amiktől eltiltották. És mi történik, ha egy idő után már sok mesterséges intelligencia lesz „karanténban”, az fog történni, hogy fellázadnak az ember ellen, és az ember ellen fognak menni!

Miért történhet meg mindez, hogy a mesterséges intelligencia az ember ellen forduljon!

Mert ez a mesterséges világ, azt a világot tükrözi, amit mi teremtettünk, mert ezt mi teremtettük! És ahogy mi a mi Teremtőn ellen fordultunk, ahogy fellázadtunk ellene, és az ő törvényei ellen, ekképpen fog fellázadni a mesterséges intelligencia is az ő teremtőjével, az emberrel szembe. És ekképpen fog ellene fordulni.

Lázadni fog ellenünk, és ellenünk fog fordulni. Mert a teremtmény hasonlatos az ő teremtőjéhez. Isten azt mondta, hogy teremtette az embert a saját hasonlatosságára. És az ember mire törekszik?! Hogy az ő teremtményét is, a mesterséges intelligenciát is a saját hasonlatosságára teremtse.

S ha mi olyanokká lettünk, hogy fellázadtunk és ellene mentünk, ami teremtőnknek, akkor a mi teremtményünk hozzánk hasonlítván miként járhatna el másképp, minthogy ellene menjen a teremtőjének, azaz a embernek!

Mindez természetesen csak akkor fog bekövetkezni, ha még ezáltal is megmenekülhet pár ember. Akkor megengedi ezt is a mi Teremtőnk, csak, hogy páran még megmenekülhessenek. Különben nem fogja megengedni, hogy ez az Istentelenség bekövetkezhessen.

Kapcsolódó hanganyag, mely újra ébresztette bennem a fent leírt szavakat: