A katolikus egyház megbocsáthatatlan bűnöket követ el az emberiség ellen azáltal, hogy részt vesz a világhatalom ténykedéseiben. Mindazoknak, akik részességet vállalnak ebben a förtelmességben, tudniuk kell, hogy elutasítják az Élő Isten kegyelmét és szeretetét, átkot véve saját magukra.

…mert aki az élet ellen harcol, és másokat is arra buzdít, az élet esküdt ellenségévé válik. Isten lelke, a Szent Lélek ellen viaskodik, és nem nyer megbocsátást sem ezen, sem a másik világon.

Mk 3.29.

A katolikus egyház Istent tagadó, Jézus Krisztus szavainak ellentmondó tanításokat hirdet híveinek a COVID nevében. Így menetel a katolikus hívők sokasága, Isten nevében az istentelenséghez és a bálványokhoz ragaszkodva, a feneketlen szakadék felé.

Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.

Mk 7.13

Ha magadra ismersz a fenti sorokban, és nem lázadtál fel, kérd Isten segítségét, amíg még nem késő, hogy megszabadítson e bűnszervezet fogságából, hogy megmenthesd azt, ami még talán menthető. Mi Atyánk, könyörülj ezen a nemzeten! Ne engedd, hogy a tudatlanság és a bálványimádás teljesen feleméssze népünket, halálra ítélje gyermekeinket!

A cikket a Beszélő Kövek, a Kiáltó Szó blogról vette át.